Recent Paintings

Den genfortryllede verden
Lars Dans forunderlige kunstneriske univers

Den fremtrædende maler Lars Dan, der også mestrer digtekunsten, har beskrevet sine to virkeområder i følgende poetiske vendinger:

 

”at skrive er som at ro
mellem åkander
at male
som at køre i slæde på sneen”

 

Han fik sin ilddåb som maler, da han som niårig modtog et postkort med et billede af Edvard Munchs ekspressive figurative maleri Sygeværelset. I de følgende år udviklede han sit maleri og blev optaget på Kunstakademiet, hvorfra han dimitterede som kun 24-årig. I mange år var Munchs kunst hans store inspirationskilde.

I sine egne malerier fortolkede han i et personligt udtryksmættet malerisk formsprog nutidsmenneskets vilkår i en uforudsigelig verden. Han stræbte efter at skabe billeder, der – som Francis Bacon har udtrykt det – ”ikke illustrerer virkeligheden,” men er dens ”koncentrat og sanseudtrykkenes stenografi.” Men han blev efterhånden klar over, at det figurative, ekspressionistiske maleri var blevet en spændetrøje. Han oplevede, at nye erkendelser trængte sig på og krævede en ny udtryksform. Han begyndte derfor i 2007 at skabe et meget originalt abstrakt maleri, der er frembragt gennem en energifyldt langvarig maleproces med talrige afskrabninger og overmalinger. Dette nybrud i hans maleri er præget af et væld af nuancerede farvetonaliteter, der slynger sig ekspressivt på billedfladen og næsten er et tykt farverelief bestående af flere centimeter tykke farvelag, som vibrerer af liv. Farverne og lyset fra de underliggende farvelag trænger igennem til overfladen og skaber et magisk, næsten gådefuldt rum.

Når man følger udviklingen i hans abstrakte, udtryksmættede malerier, bliver farven i højere og højere grad det mest oplevelsesfremmende og betydningsskabende element. Han tillægger farven den samme centrale plads som den tyske maler Paul Klee, der har formuleret det således: ”Farven er det sted, hvor min hjerne og universet bliver ét. Og med farven ledes vi ind i hjertet af alle ting.” Lars Dan har selv udtrykt dette synspunkt ved at understrege, at ”det alene er farven, der taler” og derfor har han i et digt skildret maleren på følgende måde:

 

”maleren sidder strunkt som en kongelig
kusk med regnbuen i sine hænder.”

 

Med maleriske virkemidler et det lykkedes Lars Dan at opnå, hvad han i et af sine digte har kaldt:

 

”at tæppebombe den affortryllede
verden med poetiske dartpile”.

 

At male er for Lars Dan en uomgængelig eksistentiel begivenhed. Han siger selv, at det er en ”livsnødvendighed” for ham ”at male hver dag.” Det er gennem den maleriske proces, at han hele tiden får nye oplevelser og ny viden om de små og de store perspektiver og begivenheder i verden omkring ham. Hans abstrakte sansemættede malerier synliggør en genfortryllet verden, der fremtræder som en markant kontrast til informationssamfundets stofløse billeder, der ofte i et hurtigt tempo glider henover TV skærmen og hindrer mulighed for fordybelse. Billedkunsten -– i dette tilfælde Lars Dans farvemættede og sansebårne malerier – skaber en virkelighedsfylde og et nærvær, som informationsteknologien ikke kan indfange. Den franske filosof Jean-François Lyotard understreger, at det er vigtigt, ”at der er en hemmelig, mulig region, hvorfra hastigheden kan ydes modstand”, og kunstens intense og langsomme rytme kan få råderum. Han tilføjer, at billedkunstens tegn, figurer og former aldrig kan ”indtræde i en kunstig hukommelse”, fordi de har deres egen udtrykskraft og betydningsskabende evne.

I år har Lars Dan udviklet sit maleriske univers på en ny og overraskende måde. Han har skabt 28 malerier i et intenst miniatureformat (30 x 30 cm). De er ophængt som en installation i galleriet og danner en frise. Når udstillingsgæsterne bevæger sig rundt i installationen, bliver de ikke alene optaget af det enkelte billede, men også af samspillet mellem dem. Det medfører, at de hele tiden møder nye oplevelser og betydningsmønstre. Hver eneste af de 28 sansebårne malerier, hvor farvespillet sitrer af intensitet, er bygget op af 30-40 lag maling, som giver dem en sjælden materiel fylde og et taktilt nærvær. Der er indlejret tid i dem. Et af disse små malerier har det taget Lars Dan to år at male. Det gælder alle malerierne, at de rummer så mange lag af erindring, som appellerer stærkt ikke alene til beskuernes intellekt, men også – og især – til vores følelser, fantasi og sanser. De 28 malerier åbner på hver sin måde porte til nye orienteringer i vor fragmenterede verden. Tilsammen skaber de en kunstnerisk overbevisende og meget væsentlig tolkning af denne verden. Med de små lysfyldte gule felter, der dukker op mellem de store farveflader, synliggøres foldninger i stoffet, der giver plads til et diskret håb og til nye horisonter, der kan give adgang til andre sammenhænge og helheder.

 

– Else Marie Bukdahl

Dr.phil. Tidligere rektor på det Kongelige Danske Kunstakademi.

 

Lars Dan (f. 1960, Danmark) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1979-1984. Hans værker er bl.a. del af samlingerne på Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk, Kunsten Museum for Moderne Kunst, Aalborg samt Statens Museum for Kunst, København og Statens Kunstfond. Lars Dan debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, København i 1975.