Albin Werle, art, Copenhagen, Galleri Maria Friis

Masquerade

Til Galleri Maria Friis’ åbningsudstilling Masquerade præsenterer Albin Werle værker, der udforsker menneskets positioner i spil, sociale overleveringer og okkultisme. Dyre- og menneskefigurer, malet med sort blæk på tekstil, ledsages af tekster og symboler, og trækker æstetiske tråde til Albin Werles mytologier.

Albin Werles praksis har spillet som sit omdrejningspunkt. Hans værker kan først og fremmest bruges, og de er sanselige og inddragende. Hvor hans værker lægger sig i et tværmaterielt snit, der rummer tekstil, træ, keramik og digitale platforme, er spillet og dets opfordring til interaktion og mellemmenneskelig relation en gennemgående drivkraft i hele hans virke.

Masquerade udgør alle værker delene af forskellige spil, udtænkt og skabt af kunstneren. En af værkserierne, der deler navn med udstillingen, udspringer fra et regelsæt, hvor spillets deltagere til et maskebal skal forsøge at afkode hinandens nye identiteter gennem samtale.

En anden værkserie kaldet Evighetens Lykta består af flag med episke motiver og signifikante sentenser. Her indtager man rollen som den, der bliver nægtet adgang til dødsriget. Albin Werle har endvidere omformet og bemalet møbelfragmenter af ædeltræ til spil, så selv det, der synes uforanderligt og statisk, kan antage nye funktioner og udtryk.

Albin Werles motiver fremtræder som mystiske og mytiske scenarier, som han videreudvikler med afsæt i magiske traditioner. Traditioner der tager sit afsæt i tarot, alkymi og trylleformler og henter elementer fra eventyr, lege, rim og folkelige fortællinger. Ligesom mytologien har været et socialt redskab til at tilrettelægge menneskers forhold, fremstår Albin Werles værker som spil, der kan rammesætte sociale begivenheder af følelser og associationer, og som kan etablere større forståelser og nye samarbejder. Nye og uudforskede rum betrædes. Medspillernes tilgange og opfattelser er i kontinuerlig forandring, og ligesom deltageren kan genopfinde sig selv i nye situationer, er spillets regler til evig forhandling.

Albin Werle (f. 1987, Sverige) bor og arbejder i København og dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2018. Blandt hans seneste udstillinger kan nævnes soloudstillingen One for Sorrow, Two for Joy, Augustiana, Augustenborg, Danmark (2021) og gruppeudstillingerne Ghostology, Vilnius Academy of Arts, Vilnius, Litauen (2022), From the Inside Out, Augustenborg Projects, Augustenborg, Danmark (2021) og Play It by Trust, Museet for Samtidskunst, Roskilde, Danmark (2021). Albin Werle udfører endvidere værker til det offentlige rum, senest til Kildegårdens Børnehus i Odense (2022).

Albin Werle, art, Copenhagen, Galleri Maria Friis
Masquerade (installation view), photo: Peter Boel
Albin Werle, art, Copenhagen, Galleri Maria Friis
Masquerade (installation view), photo: Peter Boel
Albin Werle, art, Copenhagen, Galleri Maria Friis
Masquerade (installation view), photo: Peter Boel

Se udstilingens værker:
Albin Werle – Masquerade